Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: info-800018@edu.mon.bg

Прием

Прием в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2024/2025 година

Приемът в първи клас се осъществява според правилата, графикът и критериите за класиране приети и утвърдени от Община град Добрич за учебната 2024-2025 г.

 

Списък на класираните деца за първи клас за учебната 2024/2025 година – първо класиране

 

Важно за родителите на кандидат-първокласниците!

 

Уважаеми родители,

      Ако имате дете, което през 2024/2025 учебна година ще бъде първокласник, то Ви предстои важен избор.

      В случай, че вече сте се спрели на нашето училище, то имате следните възможности:

 1. Да дойдете на място в училището всеки делничен ден от 8:00   до 16:30 часа и да попълните заявление.
 2. Да изтеглите заявление оттук, да го попълните /ръчно/, да го подпишете, сканирате/снимате и изпратите на hgstkm2020@abv.bg.
 3. Да попълните онлайн заявление тук.

 

      В случай, че имате допълнителни въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0893 338 770.

 

 

Благодарим Ви!                                    Бъдете здрави!                                     Очакваме Ви!

 

Приканваме Ви да се присъедините към нашата фейсбук група Начален етап СУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища в Община град Добрич за учебната 2024-2025 година

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием в първи и пети клас за учебната 2024/2025 година


       

Прием след завършен VII клас за учебната 2024/2025 година

08. Юли – 10. Юли 2024 г. – Подаване на заявления през онлайн платформата https://infopriem.mon.bg/;  Инструкция
Необходими документи за записване (чл. 72 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование):

 1. Заявление по образец на училището;
 2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование.
Утвърден държавен прием с начин на формиране на бала
График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2024-2025 г.
График за дейността на комисията по приемане и записване на ученици в 8 клас за учебната 2024-2025 г.

Прием след завършен VII клас за учебната 2023/2024 година

05. Юли – 07. Юли 2023 г. – Подаване на заявления през онлайн платформата https://infopriem.mon.bg/;  Инструкция
Необходими документи за записване (чл. 72 от Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование):

 1. Заявление по образец на училището;
 2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование.
Утвърден държавен прием с начин на формиране на бала
График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2023-2024 г.
График за дейността на комисията по приемане и записване на ученици в 8 клас за учебната 2023-2024 г.

Списък на класираните деца за първи клас за учебната 2023/2024 година – второ класиране

График за дейностите за прием в първи клас – ВТОРО КЛАСИРАНЕ за учебната 2023/2024 година

 1. Свободни места след първо класиране – 5 (пет)
 2. Приемане на заявления за участие във второ класиране – 12-16.06.2023 г.
 3. Обявяване на списъците с класираните ученици на второ класиране – 19.06.2023 г.
 4. Записване на класираните деца на второ класиране в първи клас – 20-22.06.2023 г.

 

Списък на класираните деца за първи клас за учебната 2023/2024 година – първо класиране

 

Важно за родителите на кандидат-първокласниците!

 

 

Уважаеми родители,

 

      Ако имате дете, което през 2023/2024 учебна година ще бъде първокласник, то Ви предстои важен избор.

      В случай, че вече сте се спрели на нашето училище, то имате следните възможности:

      1. Да дойдете на място в училището всеки делничен ден от 8:00   до 16:30 часа и да попълните заявление.

      2. Да изтеглите заявление оттук, да го попълните /ръчно/, да го подпишете, сканирате/снимате и изпратите на hgstkm2020@abv.bg.

      3. Да попълните онлайн заявление тук.

      В случай, че имате допълнителни въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0893 338 770.

 

       Благодарим Ви!

                                          Бъдете здрави!

                                                                              Очакваме Ви!

 

           Приканваме Ви да се присъедините към нашата фейсбук група                 Начален етап СУ „Св.св. Кирил и Методий“

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища в Община град Добрич за учебната 2023-2024 година

Заповед за утвърждаване на училищния план-прием в първи и пети клас за учебната 2023/2024 година

 

 

Списък на учениците, приети в първи клас за учебната 2022/2023 година

Първи А клас
Първи Б клас
Първи В клас

 

Прием след завършен седми клас за учебната 2022/2023 година
Утвърден държавен прием с начин на формиране на бала
График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2022-2023 г.
График за дейността на комисията по приемане и записване на ученици в 8 клас за учебната 2022-2023 г.
График за попълване на незаетите места и освободените места в VIII клас след трети етап на  класиране

 

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯТ ПЛАН ПРИЕМ В ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

 

Важно за родителите на кандидат-първокласниците!

Уважаеми родители,

Ако имате дете, което през 2022/2023 учебна година ще бъде първокласник, то Ви предстои важен избор.

В случай, че вече сте се спрели на нашето училище, то имате следните възможности:

 1. Да дойдете на място в училището всеки делничен ден от 8:00 до 16:30 часа и да попълните заявление.
 2. Да изтеглите заявление оттук, да го попълните /ръчно или на компютър/, да го подпишете, сканирате/снимате и изпратите на hgstkm2020@abv.bg
 3. Да попълните онлайн заявление тук.

В случай, че имате допълнителни въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0893 338 770

Благодарим Ви! Бъдете здрави! Очакваме Ви!

 

 

Приканваме Ви да се присъедините към нашата фейсбук група Начален етап СУ „Св.св. Кирил и Методий“

 

 

Първи учебен ден - 15.09.2021


Репортаж от Първия учебен ден

 

Списък на учениците, приети в първи клас за учебната 2021/2022 година

Първи А клас

Първи Б клас

Първи В клас


 

Прием след завършен седми клас за учебната 2021/2022 година

УТВЪРДЕН държавен прием с начин на формиране на бала

ГРАФИК на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2021-2022 г.

ГРАФИК за дейността на комисията по приемане и записване на ученици в 8 клас за учебната 2021-2022 г.


 

 

Заповед № РД-04-677/30.03.2021 г. за училищен план-прием в 1 и 5 клас за 2021/2022 уч. година (съгл. чл. 44 от Наредба № 10/1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование)

 

Прием за учебната 2020/2021 година

Прием след завършен седми клас за учебната 2020/2021 година

Прием след завършен седми клас за учебната 2019/2020 година

Списък на учениците, приети в първи клас за учебната 2019/2020 година

Заповед за организация и провеждане на НВО в 7 клас за учебната 2018/2019 г.


Прием за учебната 2019/2020 година
Заповед № РД 04-650 от 29.03.2019 г. за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2019-2020 г.

Прием в първи клас за учебната 2018/2019 година

Учебни планове 2018-2019 г.

Прием след завършен седми клас за учебната 2018/2019 година

Заповед № РД 04-675 от 30.03.2018 г. за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2018-2019 г.

Резултати от държавните зрелостни изпити на абитуриентски випуск 2017 година

Прием след завършен седми клас за учебната 2017/2018 година

Заповед № РД 04-957 от 30.03.2017 г. за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2017-2018 г.

Учебни планове 2017-2018 г.

Учебни планове 2016-2017 г.


Прием в първи клас за учебната 2016/2017 година

Прием след завършен седми клас за учебната 2016/2017 година

Прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година