Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: info-800018@edu.mon.bg

Финанси

Бюджет (2024 г.)

Отчет – първо тримесечие (2024 г.)
Отчет – второ тримесечие (2024 г.)
Отчет – трето тримесечие (2024 г.)
Отчет – четвърто тримесечие (2024 г.)

Бюджет (2023 г.)

Отчет – първо тримесечие (2023 г.)
Отчет – второ тримесечие (2023 г.)
Отчет – трето тримесечие (2023 г.)
Отчет – четвърто тримесечие (2023 г.)

Бюджет (2022 г.)

Отчет – първо тримесечие (2022 г.)
Отчет – второ тримесечие (2022 г.)
Отчет – трето тримесечие (2022 г.)
Отчет – четвърто тримесечие (2022 г.)

Бюджет (2021 г.)

Отчет – първо тримесечие (2021 г.)
Отчет – второ тримесечие (2021 г.)
Отчет – трето тримесечие (2021 г.)
Отчет – четвърто тримесечие (2021 г.)

Бюджет (2020 г.)

Отчет – четвърто тримесечие (2020 г.)
Отчет – трето тримесечие (2020 г.)
Отчет – второ тримесечие (2020 г.)
Отчет – първо тримесечие (2020 г.)

Бюджет (2019 г.)

Отчет – четвърто тримесечие (2019 г.)
Отчет – трето тримесечие (2019 г.)
Отчет – второ тримесечие (2019 г.)
Отчет – първо тримесечие (2019 г.)

Бюджет (2018 г.)

Отчет – четвърто тримесечие (2018 г.)
Отчет – трето тримесечие (2018 г.)
Отчет – второ тримесечие (2018 г.)
Отчет – първо тримесечие (2018 г.)

Бюджет (2017 г.)

Отчет – четвърто тримесечие (2017 г.)
Отчет – трето тримесечие (2017 г.)
Отчет – второ тримесечие (2017 г.)
Отчет – първо тримесечие (2017 г.)

Бюджет (2016 г.)

Отчет – четвърто тримесечие (2016 г.)
Отчет – трето тримесечие (2016 г.)
Отчет – второ тримесечие (2016 г.)
Отчет – първо тримесечие (2016 г.)

Бюджет (2015 г.)

Отчет – четвърто тримесечие (2015 г.)
Отчет – трето тримесечие (2015 г.)
Отчет – второ тримесечие (2015 г.)
Отчет – първо тримесечие (2015 г.)

Бюджет (2014 г.)

Месечно разпределение на бюджета за 2014 г.
Отчет – първо тримесечие (2014 г.)
Отчет – второ тримесечие (2014 г.)
Отчет – трето тримесечие (2014 г.)
Отчет – четвърто тримесечие (2014 г.)