Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: info-800018@edu.mon.bg

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

Визия на училището
Все така да образова учениците и да им помага да станат добри и успешни хора в един динамично развиващ се свят. В духа на ценности като добросърдечност, съчувствие, емоционална интелигентност, доброжелателство, позитивни очаквания и вяра във възможностите Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Добрич да създава все повече и все по-ефикасни предпоставки за всеки свой възпитаник да развива собствения си потенциал, да търси високи хоризонти за пълноценно израстване и развитие, градеж и творчество, придобиване на богата култура и важни хуманистични идеали, съвременно гражданско съзнание, нравственост и поведение.

Обществени поръчки

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА