Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

Прием

Информация за броя незаети места след трето класиране за записване в 8 клас за учебната 2018-2019 г.


Заповед № РД 04-1015 от 2.08.2018 г. за утвърждаване на график за подаване на документи за класиране и записване в 8 клас за учебната 2018-2019 г.


Заповед № РД 04-911 от 12.06.2018 г. за училищна комисия по приемане и записване на ученици в 8 клас за учебната 2018-2019 г.


Учебни планове 2018-2019 г.


Прием след завършен седми клас за учебната 2018/2019 година


Заповед № РД 04-675 от 30.03.2018 г. за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2018-2019 г.


Резултати от държавните зрелостни изпити на абитуриентски випуск 2017 година

 


Прием след завършен седми клас за учебната 2017/2018 година


Заповед № РД 04-957 от 30.03.2017 г. за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2017-2018 г.


Учебни планове 2017-2018 г.


Учебни планове 2016-2017 г.Прием в първи клас за учебната 2016/2017 година


Прием след завършен седми клас за учебната 2016/2017 година


Прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година