Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

Прием

Прием в първи клас за учебната 2018/2019 година