Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

Прием

Прием след завършен седми клас за учебната 2021/2022 година

УТВЪРДЕН държавен прием с начин на формиране на бала

ГРАФИК на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебната 2021-2022 г.

ГРАФИК за дейността на комисията по приемане и записване на ученици в 8 клас за учебната 2021-2022 г.


 

Списък на учениците, приети в първи клас за учебната 2021/2022 година

Първи А клас

Първи Б клас

Първи В клас


 

Заповед № РД-04-677/30.03.2021 г. за училищен план-прием в 1 и 5 клас за 2021/2022 уч. година (съгл. чл. 44 от Наредба № 10/1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование)


Прием за учебната 2021/2022 година

Важно за родителите на кандидат-първокласниците!


Уважаеми, родители! Ако имате дете, което през 2021/2022 учебна година предстои да бъде първокласник, и ако сте избрали нашето училище, то имате следните възможности:
1. Да дойдете на място в училището и да попълните бланка-заявление, училищен формуляр.
2. Ако предпочитате да НЕ ни посещавате, то можете да си изтеглите бланка-заявление оттук, да я попълните /ръчно или на компютър/, да я подпишете, сканирате/снимате и изпратите на hgstkm2020@abv.bg
Освен това можете виртуално да се поразходите из училището, като изгледате филмчето!
Благодарим Ви, че избирате нашето училище!
Бъдете здрави! Очакваме Ви!


Прием за учебната 2020/2021 година


Прием след завършен седми клас за учебната 2020/2021 година


Прием след завършен седми клас за учебната 2019/2020 година


Списък на учениците, приети в първи клас за учебната 2019/2020 година


Заповед за организация и провеждане на НВО в 7 клас за учебната 2018/2019 г.Прием за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД 04-650 от 29.03.2019 г. за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2019-2020 г.


Прием в първи клас за учебната 2018/2019 година


Учебни планове 2018-2019 г.


Прием след завършен седми клас за учебната 2018/2019 година


Заповед № РД 04-675 от 30.03.2018 г. за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2018-2019 г.


Резултати от държавните зрелостни изпити на абитуриентски випуск 2017 година


Прием след завършен седми клас за учебната 2017/2018 година


Заповед № РД 04-957 от 30.03.2017 г. за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2017-2018 г.


Учебни планове 2017-2018 г.


Учебни планове 2016-2017 г.Прием в първи клас за учебната 2016/2017 година


Прием след завършен седми клас за учебната 2016/2017 година


Прием след завършено основно образование за учебната 2016/2017 година