Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

Прием

Прием за учебната 2020/2021 година


Прием след завършен седми клас за учебната 2020/2021 година


Прием след завършен седми клас за учебната 2019/2020 година


Списък на учениците, приети в първи клас за учебната 2019/2020 година


Заповед за организация и провеждане на НВО в 7 клас за учебната 2018/2019 г.


  • Училищен учебен план на 8 а клас (с прием след 7 клас) за учебните 2019/2020 – 2023/2024 г. (профил: хуманитарни науки с интензивно изучаване на английски език)
  • Училищен учебен план на 8 б клас (с прием след 7 клас) за учебните 2019/2020 – 2023/2024 г. (специалност: туристическа анимация; професия: аниматор в туризма)

  • Прием за учебната 2019/2020 година

    Заповед № РД 04-650 от 29.03.2019 г. за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2019-2020 г.


    Прием в първи клас за учебната 2018/2019 година