Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

Прием

Заповед № РД-04-677/30.03.2021 г. за училищен план-прием в 1 и 5 клас за 2021/2022 уч. година (съгл. чл. 44 от Наредба № 10/1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование)


Прием за учебната 2021/2022 година

Важно за родителите на кандидат-първокласниците!


Уважаеми, родители! Ако имате дете, което през 2021/2022 учебна година предстои да бъде първокласник, и ако сте избрали нашето училище, то имате следните възможности:
1. Да дойдете на място в училището и да попълните бланка-заявление, училищен формуляр.
2. Ако предпочитате да НЕ ни посещавате, то можете да си изтеглите бланка-заявление оттук, да я попълните /ръчно или на компютър/, да я подпишете, сканирате/снимате и изпратите на hgstkm2020@abv.bg
Освен това можете виртуално да се поразходите из училището, като изгледате филмчето!
Благодарим Ви, че избирате нашето училище!
Бъдете здрави! Очакваме Ви!

 • Заявление
 • Електронно заявление (гугъл-формуляр)

 • Прием за учебната 2020/2021 година


  Прием след завършен седми клас за учебната 2020/2021 година


  Прием след завършен седми клас за учебната 2019/2020 година


  Списък на учениците, приети в първи клас за учебната 2019/2020 година


  Заповед за организация и провеждане на НВО в 7 клас за учебната 2018/2019 г.


 • Училищен учебен план на 8 а клас (с прием след 7 клас) за учебните 2019/2020 – 2023/2024 г. (профил: хуманитарни науки с интензивно изучаване на английски език)
 • Училищен учебен план на 8 б клас (с прием след 7 клас) за учебните 2019/2020 – 2023/2024 г. (специалност: туристическа анимация; професия: аниматор в туризма)

 • Прием за учебната 2019/2020 година

  Заповед № РД 04-650 от 29.03.2019 г. за утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2019-2020 г.


  Прием в първи клас за учебната 2018/2019 година