Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

Училището

Кратка история


Училището днес


Ученически съвет


Справка за учениците

Първенци на олимпиади, състезания, първенства, турнири и конкурси през 2018 г.

Първенци на олимпиади, състезания, първенства, турнири и конкурси през 2017 г.


Екип на училището

Ръководство


Екип за подкрепа на личностното развитие на учениците


Екип на учителите в I – IV клас


Учители по български език и литература, немски и руски език


Учители по английски език


Учители по история и география


Учители по математически и природни науки


Учители по изкуства и спорт


Екип на служителите