Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

Училището

Кратка история


Училището днес


Ученически съвет


Справка за учениците

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Първенци на олимпиади, състезания, първенства, турнири и конкурси през 2019 г.

Първенци на олимпиади, състезания, първенства, турнири и конкурси през 2018 г.

Първенци на олимпиади, състезания, първенства, турнири и конкурси през 2017 г.


Екип на училището

Ръководство


Екип за подкрепа на личностното развитие на учениците


Екип на учителите в I – IV клас


Учители по български език и литература, немски и руски език


Учители по английски език


Учители по история и география


Учители по математически и природни науки


Учители по изкуства и спорт


Екип на служителите