Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

Галерия

Бал на гимназистите „Любовта опиянява“ – 16.02.2018 год.


Училищна библиотека


Първенци за учебната 2015-2016


Първенци за учебната 2015-2016


Първенци за учебната 2015-2016


Първенци за учебната 2015-2016


Из живота на училището 2014-2016


Из живота на училището 2014-2016


Национална конференция


Национална конференция


Национална конференция


Откриване на 2015-2016


Откриване на 2015-2016


Откриване на 2015-2016


Откриване на 2015-2016


Из живота на училището 2014-2015


Из живота на училището 2014-2015


Дълбока благодарност и минута мълчание за Валерия


Бедствие


Областна ученическа конференция, посветена на 100 години от Балканската война и битката при Одрин през март 1913 г., организирана от ХГ ''Св. св. Кирил и Методий''


Проект УСПЕХ