Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

Проекти

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001


Училищен вестник

Училищен вестник (брой 1)

Училищен вестник (брой 2)

Училищен вестник (брой 3)

Училищен вестник (брой 4)

Училищен вестник (брой 5)


Силата на изкуството и спорта


ПРОЕКТ BG05M20P001-2.004 „ТВОЯТ ЧАС“ – ФАЗА 1″

Анкета

Индивидуална карта

https://tchas2.mon.bg/


Проект „Ценностни разпространени европейски игри в помощ на образованието“ (17.10.2016-21.10.2016 г.)

Проект „Ценностни разпространени европейски игри в помощ на образованието“ (29.02.2016-13.05.2016 г.)

Проект „Ценностни разпространени европейски игри в помощ на образованието“ (1.09.2015-16.01.2016 г.)


Проект „Математически лабиринт“ (26.06.2017-30.06.2017 г.)

Проект „Математически лабиринт“ (29.05.2017-09.06.2017 г.)

Проект „Математически лабиринт“ (2016 г.)

Проект „Математически лабиринт“ (2015 г.)


Проект „Спортът не е само футбол“ (2016-2017 г.)

Проект „Спортът не е само футбол“ (2015-2016 г.)


Проект „Учене чрез анимация“

Среща в Полша, 25-28 септември 2017 г.Проект „Учене чрез анимация“

Среща в Румъния, 28 август-1 септември 2017 г.Проект „Учене чрез анимация“

Среща в Турция с учители, 24-28 юли 2017 г.Среща в Полша с учители, 3-7 юли 2017 г.Летен лагер в град Созопол, 2-8 юни 2017 г.Среща в Румъния с деца, 3-7 април 2017 г.Среща в Сандански с деца, февруари 2017 г.Проект ''Учене чрез анимация'' 2015-2016 годинаСреща в Турция - учители, ноември-декември 2016 г.Среща в Полша, септември 2016 г.Среща с деца във Видин, юни 2016 г.Среща в Румъния, април 2016 г.Среща в Добрич, февруари 2016 г.Среща в Турция, Гебзе, декември 2015 г. 

Проект „Математически лабиринт”
   
На 16.03. 2016 година в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” проведохме среща във връзка с международен проект, по който работим от месец ноември 2015 година. Темата на проекта е „Математически лабиринт” като метод за повишаване на нивото на знанията чрез решаване на математически задачи.
Целта на проекта е да изучи и да подбере добри практики на преподаване по математика от световния опит и чрез използване на компютъра да помогне на младите хора по-лесно и по интересен начин да усвояват знания. Да им напомни, че могат да се забавляват дори, когато решават сложни математически казуси.
Ние участваме в този проект заедно с гимназия от град Велес – Македония (координатор на проекта), средно училище от Италия, университет „ Гоце Делчев” от Македония и с две математически общности от Гърция и Кипър. Крайна цел на проекта е да разработи интерактивна книга – „ Математически лабиринт ”. Тя ще съдържа интересни задачи и методика, разработена от учителите по математика. Задачите ще помагат на ученици и студенти стъпка по стъпка с компютъра да усвояват и упражняват основни знания. Книгата трябва да бъде готова до края на 2017 година.
На срещата представихме задачите, които нашето училище изработи по този проект.
Гост на срещата беше г-н Димитър Сивков. Той е дългогодишен учител по математика в град Добрич и е един от съставителите на задачите за международното математическо състезание „Европейско кенгуру”. Той разказа историята на състезанието и запозна участниците в срещата с интересни подходи при решаването на задачи от състезанието.

Снимки от събитието