Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: info-800018@edu.mon.bg

Проекти

ПРОЕКТ „Силата на изкуството и спорта“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001

Училищен вестник
Училищен вестник (брой 1)
Училищен вестник (брой 2)
Училищен вестник (брой 3)
Училищен вестник (брой 4)
Училищен вестник (брой 5)
Училищен вестник (брой 6)
Училищен вестник (брой 7)
Училищен вестник (брой 8)

Силата на изкуството и спорта

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.004 „ТВОЯТ ЧАС“ – ФАЗА 1″
Анкета
Индивидуална карта

https://tchas2.mon.bg/


Проект „Ценностни разпространени европейски игри в помощ на образованието“ (17.10.2016-21.10.2016 г.)
Проект „Ценностни разпространени европейски игри в помощ на образованието“ (29.02.2016-13.05.2016 г.)
Проект „Ценностни разпространени европейски игри в помощ на образованието“ (1.09.2015-16.01.2016 г.)

Проект „Математически лабиринт“ (26.06.2017-30.06.2017 г.)
Проект „Математически лабиринт“ (29.05.2017-09.06.2017 г.)
Проект „Математически лабиринт“ (2016 г.)
Проект „Математически лабиринт“ (2015 г.)

Проект „Спортът не е само футбол“ (2016-2017 г.)
Проект „Спортът не е само футбол“ (2015-2016 г.)

Проект „Учене чрез анимация“

Среща в Полша, 25-28 септември 2017 г.Проект „Учене чрез анимация“

Среща в Румъния, 28 август-1 септември 2017 г.Проект „Учене чрез анимация“

Среща в Турция с учители, 24-28 юли 2017 г.Среща в Полша с учители, 3-7 юли 2017 г.Летен лагер в град Созопол, 2-8 юни 2017 г.Среща в Румъния с деца, 3-7 април 2017 г.Среща в Сандански с деца, февруари 2017 г.Проект ''Учене чрез анимация'' 2015-2016 годинаСреща в Турция - учители, ноември-декември 2016 г.Среща в Полша, септември 2016 г.Среща с деца във Видин, юни 2016 г.Среща в Румъния, април 2016 г.Среща в Добрич, февруари 2016 г.Среща в Турция, Гебзе, декември 2015 г.Проект „Математически лабиринт”

На 16.03. 2016 година в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” проведохме среща във връзка с международен проект, по който работим от месец ноември 2015 година. Темата на проекта е „Математически лабиринт” като метод за повишаване на нивото на знанията чрез решаване на математически задачи.
Целта на проекта е да изучи и да подбере добри практики на преподаване по математика от световния опит и чрез използване на компютъра да помогне на младите хора по-лесно и по интересен начин да усвояват знания. Да им напомни, че могат да се забавляват дори, когато решават сложни математически казуси.
Ние участваме в този проект заедно с гимназия от град Велес – Македония (координатор на проекта), средно училище от Италия, университет „ Гоце Делчев” от Македония и с две математически общности от Гърция и Кипър. Крайна цел на проекта е да разработи интерактивна книга – „ Математически лабиринт ”. Тя ще съдържа интересни задачи и методика, разработена от учителите по математика. Задачите ще помагат на ученици и студенти стъпка по стъпка с компютъра да усвояват и упражняват основни знания. Книгата трябва да бъде готова до края на 2017 година.
На срещата представихме задачите, които нашето училище изработи по този проект.
Гост на срещата беше г-н Димитър Сивков. Той е дългогодишен учител по математика в град Добрич и е един от съставителите на задачите за международното математическо състезание „Европейско кенгуру”. Той разказа историята на състезанието и запозна участниците в срещата с интересни подходи при решаването на задачи от състезанието.

Снимки от събитието