Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

За родители

УЧЕБНИЦИ ЗА 2019-2020 Г.

 • УЧЕБНИЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 • УЧЕБНИЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • УЧЕБНИЦИ ПО РУСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК
 • УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА
 • УЧЕБНИЦИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 • УЧЕБНИЦИ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ
 • УЧЕБНИЦИ ПО БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ, ФИЗИКА
 • УЧЕБНИЦИ ПО МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 • Заповед РД 04-653 от 8.04.2019 г.


  КОНКУРС за изработване на рекламен клип на училището


  УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

  ОТЧЕТ за родителската и училищната общност


  Обръщение към родителите от председателя на УН


  Благотворителен бал на ХГ ”Св. св. Кирил и Методий”, град Добрич


  Устав на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ХГ ”Св. св. Кирил и Методий”, град Добрич


  Членове на съвета на настоятелите

  (управителен орган на новоучреденото училищно настоятелство)


  ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

  Протокол № 2 от 29.03.2019 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


  ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 28.03.2019 г.


  Протокол № 1 от 1.10.2018 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


  ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 27.09.2018 г.


  Протокол № 2 от 29.03.2018 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


  ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 29.03.2018 г.


  Протокол № 5 от 17.11.2017 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


  Протокол № 3 от 31.03.2017 г. за проведено второ редовно заседание на Обществения съвет


  ПОКАНА за участие във второто редовно заседание на Обществения съвет на 29.03.2017 г.


  Протокол № 2/19.12.2016 г. за проведено първо редовно заседание на Обществения съвет


  ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ


  ПОКАНА за участие в събрание за създаване на Обществен съвет


  СПИСЪК от представители на родителите за създаване
  на Обществен съвет при СУ „Св. св. Кирил и Методий“


  Правилник за създаването, устройството и дейността на
  обществените съвети към детските градини и училищата


  Помощен материал