Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: info-800018@edu.mon.bg

За родители

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ


УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОТЧЕТ за родителската и училищната общност (9.10.2019 г.)

ОТЧЕТ за родителската и училищната общност (15.10.2018 г.)
Обръщение към родителите от председателя на УН
Устав на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ХГ ”Св. св. Кирил и Методий”
Членове на съвета на настоятелите

(управителен орган на новоучреденото училищно настоятелство)


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Протокол от 25.04.2024 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет

Покана за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 25.04.2024 г.

Протокол от 16.01.2024 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет

Покана за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 16.01.2024 г.

Протокол от 24.10.2023 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет

Покана за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 24.10.2023 г.

Протокол от 25.04.2023 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет

Покана за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 25.04.2023 г.

Протокол от 27.01.2023 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет

Покана за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 24.01.2023 г.

Заповед определяне на поименен сътав на Обществения съвет на училището

Протокол № 1/26.10.2022 г. за проведено събрание на родителите за конституиране на нов състав на Обществения съвет към СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Добрич за трети тригодишен мандат

Покана за участие в събрание на родителите за конституиране на нов състав на Обществения съвет

Актуализиран поименен състав на Общественият съвет на СУ „Св.св. Кирил и Методий“

Протокол от 30.03.2022 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет

Покана за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 29.03.2022 г.

Протокол от 26.04.2021 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет

Покана за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 22.04.2021 г.

Протокол от 19.10.2020 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет
Покана за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 15.10.2020 г.
Покана за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 3.12.2019 г.
Протокол № 3 от 25.10.2019 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет
Покана за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 24.10.2019 г.
Протокол № 2 от 29.03.2019 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет
Покана за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 28.03.2019 г.
Протокол № 1 от 1.10.2018 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет
Покана за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 27.09.2018 г.
Протокол № 2 от 29.03.2018 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет
Покана за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 29.03.2018 г.
Протокол № 5 от 17.11.2017 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет
Протокол № 3 от 31.03.2017 г. за проведено второ редовно заседание на Обществения съвет
Покана за участие във второто редовно заседание на Обществения съвет на 29.03.2017 г.
Протокол № 2/19.12.2016 г. за проведено първо редовно заседание на Обществения съвет
Покана за първото редовно заседание на Обществения съвет на 15.12.2016 г.
Заповед № РД 04-406 от 5.12.2016 г. за определяне на поименния състав на Обществения съвет
Членове на Обществения съвет
Покана за участие в събрание за създаване на Обществен съвет
Списък от представители на родителите за създаване на Обществен съвет при СУ „Св. св. Кирил и Методий“
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Помощен материал