Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

За родители

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

График за учебната 2021/2022г.

График на часовете и междучасията за 2021/2022г.

Насоки на МОН за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка

Вътрешни правила за организация на учебния процес в СУ „Св.св. Кирил и Методий“ в условията на извънредна епидемична обстановка


 

 

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на учебния процес в СУ „Свети свети Кирил и Методий“ в град Добрич в условия на COVID-19


ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.


УЧЕБНИЦИ ЗА 2019-2020 Г.


ЗАПОВЕД РД04-98 ОТ 8.10.2019 г. (стипендии за I учебен срок)


Заповед РД 04-653 от 8.04.2019 г. (опазване на МТБ)


УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОТЧЕТ за родителската и училищната общност (9.10.2019 г.)

ОТЧЕТ за родителската и училищната общност (15.10.2018 г.)


Обръщение към родителите от председателя на УН


Устав на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ХГ ”Св. св. Кирил и Методий”


Членове на съвета на настоятелите

(управителен орган на новоучреденото училищно настоятелство)


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 29.03.2022 г.

Протокол от 30.03.2022 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


Протокол от 26.04.2021 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 22.04.2021 г.


Протокол от 19.10.2019 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 15.10.2020 г.


ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 3.12.2019 г.


Протокол № 3 от 25.10.2019 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 24.10.2019 г.


Протокол № 2 от 29.03.2019 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 28.03.2019 г.


Протокол № 1 от 1.10.2018 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 27.09.2018 г.


Протокол № 2 от 29.03.2018 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 29.03.2018 г.


Протокол № 5 от 17.11.2017 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


Протокол № 3 от 31.03.2017 г. за проведено второ редовно заседание на Обществения съвет


ПОКАНА за участие във второто редовно заседание на Обществения съвет на 29.03.2017 г.


Протокол № 2/19.12.2016 г. за проведено първо редовно заседание на Обществения съвет


ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ


ПОКАНА за участие в събрание за създаване на Обществен съвет


СПИСЪК от представители на родителите за създаване
на Обществен съвет при СУ „Св. св. Кирил и Методий“


Правилник за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата


Помощен материал