Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

За родители

Заповед РД 04-653 от 8.04.2019 г.


КОНКУРС за изработване на рекламен клип на училището


УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ОТЧЕТ за родителската и училищната общност


Обръщение към родителите от председателя на УН


Благотворителен бал на ХГ ”Св. св. Кирил и Методий”, град Добрич


Устав на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ХГ ”Св. св. Кирил и Методий”, град Добрич


Членове на съвета на настоятелите

(управителен орган на новоучреденото училищно настоятелство)


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Протокол № 2 от 29.03.2019 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 28.03.2019 г.


Протокол № 1 от 1.10.2018 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 27.09.2018 г.


Протокол № 2 от 29.03.2018 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


ПОКАНА за участие в редовно заседание на Обществения съвет на 29.03.2018 г.


Протокол № 5 от 17.11.2017 г. за проведено редовно заседание на Обществения съвет


Протокол № 3 от 31.03.2017 г. за проведено второ редовно заседание на Обществения съвет


ПОКАНА за участие във второто редовно заседание на Обществения съвет на 29.03.2017 г.


Протокол № 2/19.12.2016 г. за проведено първо редовно заседание на Обществения съвет


ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ


ПОКАНА за участие в събрание за създаване на Обществен съвет


СПИСЪК от представители на родителите за създаване
на Обществен съвет при СУ „Св. св. Кирил и Методий“


Правилник за създаването, устройството и дейността на
обществените съвети към детските градини и училищата


Помощен материал