Телефони за връзка: 058/605332 | E-mail адрес: hgstkm@abv.bg

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

 • Добре дошли в СУ

  Добре дошли в СУ „Св. св. Кирил и Методий“!

Мисия на училището
Осигуряване на оптимални условия и подкрепяща среда за учениците ни за формирането им като верни на стремежите си, целите и на уникалния си потенциал личности с висококачествена образователна подготовка и компетенции, със съвременни хуманистични ценности, култура, рационална и емоционална интелигентност и по-осезаемо изразено и градивно гражданско съзнание и поведение, способни на ефикасна обществена реализация и социализация, в динамично променящ се свят.
Визия на училището
Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ в град Добрич – авторитетен общностен център на национални и общочовешки добродетели, ценности и традиции и на перспективни мостове към бъдещето.

Обществени поръчки

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА